In geval van een incident

Aandachtspunten voor elke werknemer

Als werknemer in de diervoederindustrie zorg ik voor het volgende:

  • Ik gebruik de middelen die mij ter beschikking worden gesteld op verantwoorde wijze  (gereedschap, machines …).
  • Ik gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen correct en berg ze na gebruik op.
  • Ik gebruik veiligheidsvoorzieningen op machines en gereedschappen alleen in noodgevallen en schakel deze nooit uit zonder toestemming.
  • Wanneer ik een werksituatie opmerk die gevaar kan opleveren, meld ik dit onmiddellijk aan mijn leidinggevende en aan de preventiemedewerker. Ook een niet werkend alarm is een groot gevaar!
  • Als werknemer werk ik constructief mee met mijn leidinggevende om de werkplek veiliger te maken. Het is immers zijn/haar plicht dit te realiseren en een werknemer mag dit niet verhinderen.
  • Ik doe een inspanning om actief geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag te bannen op het werk. Een onschuldige ervan betichten is onaanvaardbaar.