Inhoudsopgave

1. Preventie >

 • Zo geef ik het goede voorbeeld
 • Orde en netheid
 • Voertuigen
 • Ergonomie
 • Opleidingen en bevoegdheden
 • Melden en vermijden
 • Hoofd van een team
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Verbods- en waarschuwingsborden

2. Gevaren >

 • Specifieke gevaren
 • Stofexplosie
 • Werken in besloten ruimtes
 • Gevaarlijke producten

3. In geval van een incident >

 • Wat te doen bij een ongeval of brand?
 • Afwezigheid, ziekte, psychosociale problemen
 • Aandachtspunten voor elke werknemer
 • Reddings- en brandbestrijdingsborden
 • Alarmnummers