Introductie

Als diervoederfabrikant of voormengselfabrikant worden wij gecontroleerd volgens de GMP+-standaard. GMP+ staat voor ’Good Manufacturing Practices’ of ‘Goede Manier van Produceren'. Met andere woorden, welke spelregels alle werknemers van dit bedrijf moeten volgen om veilig en kwaliteitsvol diervoeder te produceren. Onze directie zal je informeren over de opleidingen die je dient te volgen om deze kwaliteitsprincipes te beheersen.

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi) die de belangen van onze branche behartigt.


Naast de gezondheid van het dier en de veiligheid van de consument is ook jouw welzijn en dat van je collega’s voor ons van het grootste belang! Een aantal basisregels rond veiligheid, gezondheid en welzijn dient daartoe gerespecteerd te worden.

Daarom stelden we dit paspoort samen op. Houd dit paspoort altijd bij de hand. Je vindt er informatie in terug om op een veilige en gezonde manier aan de slag te gaan en te blijven.