In geval van een incident

Onverwachte afwezigheid of ziekte, psychosociale problemen

Ik meld mij zo snel mogelijk ziek bij mijn leidinggevende.

Psychosociale problemen op het werk

Ik blijf niet met mijn problemen zitten. In geval van grensoverschrijdend gedrag op het werk (geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag) kan ik steeds en in alle vertrouwen terecht bij de vertrouwenspersoon, de preventiemedewerker en de bedrijfsarts.

Een andere vraag? Ik informeer bij mijn leidinggevende.