Preventie

Zo geef ik het goede voorbeeld

  • Ik werk op de juiste manier en volgens de gegeven instructies met arbeidsmiddelen, producten en persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Ik respecteer het geldend rookverbod (roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plaatsen).
  • Ik ken het algemeen verbod op gebruik van alcohol en drugs op het werk.
  • Ik bezin eer ik begin.
  • Ik spreek anderen aan op ongewenst gedrag.
  • Voordat ik start met de werkzaamheden beoordeel ik of ik het veilig kan doen.
  • Als het niet veilig kan, dan stop ik met het werk. 
  • Ik meld onveilige situaties direct
  • Ik ben een voorbeeld voor mezelf en mijn collega’s.

Ik bezin eer ik begin.