Gevaren

Stofexplosie

Op een productielocatie kan een explosieve atmosfeer ontstaan. De wetgeving rond dit onderwerp noemt men de ATEX wetgeving. Een ATEX zone in een bedrijf is gemarkeerd. Gebruik in deze zone de juiste middelen.


Wat is er nodig voor een explosie?

Stof/gas, een ontstekingsbron (bijvoorbeeld vuur, vonk of heet oppervlak) en zuurstof. Daarnaast kan door een secundaire stoflaag een kettingreactie ontstaan en meerdere explosies veroorzaken. De gevolgen? Persoonlijk letsel, zwaargewonden en zware materiële schade.


Hoe het risico verkleinen?

  • Ik draag de juiste kleding omdat zo vonkvorming vermeden wordt.
  • Ik ruim stof op (vast reinigingsschema) door stofzuigen en meld te grote stofophoping: van het moment dat ik mijn voetsporen zie in het stof op de vloer kan er reëel gevaar voor een stofexplosie ontstaan!
  • Ik ben alert op ontstekingsbronnen: vonken, hete oppervlakken, werkzaamheden zoals lassen, slijpen enz.
  • Ik tref de juiste maatregelen bij werkzaamheden waarbij explosiegevaar optreedt: ik vraag de nodige vergunning aan voor brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen of slijpen.
  • Ik respecteer te allen tijde de veiligheidsmaatregelen in de fabriek: ik blokkeer geen explosieluiken, ik schakel geen alarmsystemen uit zonder toestemming. 
  • Ik neem geen (potentiële) ontstekingsbron mee in een stoffige omgeving of omgeving met een explosieve gasconcentratie tenzij de noodzakelijke maatregelen zijn getroffen. 

Ik respecteer te allen tijde de veiligheids­maatregelen.