Preventie

Hoofd van een team

Als leidinggevende van een team, hoe klein ook (directie, ploegbaas, etc.) zijn dit mijn verantwoordelijkheden:

  • Ik doe voorstellen ter verkleining van de risico’s en ter aanpassing van risicobeheersingssystemen.

  • Ik onderzoek ongevallen en incidenten op de werkplek en stel preventieve maatregelen voor.

  • Ik controleer arbeidsmiddelen, PBM, gevaarlijke stoffen en het gebruik ervan.

  • Ik neem bij vragen contact op met de preventiemedewerker

  • Ik ga na of ieder lid van mijn team de vereiste opleiding en instructies heeft ontvangen in functie van zijn/haar bekwaamheid en stem de taakverdeling daarop af.

  • Ik ga na of mijn inlichtingen m.b.t. het welzijn van de werknemers goed begrepen zijn alvorens het werk toe te vertrouwen.

  • Ik geef correcte en duidelijke instructies en ga ook na of mijn instructies worden opgevolgd.

  • Ik gebruik het veiligheidspaspoort voor werknemers en vertrouw een nieuwe werknemer toe aan een meer ervaren personeelslid. Ik registreer goed welke voorlichting en instructies ik gaf over veilig werken.