Gevaren

Specifieke gevaren

Welke gevaren?

 • Onverwachts herstarten van machines bij uitvoeren van onderhoud/reparaties.
 • Elektrocutie bij uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties.
 • Brand/explosie bij uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden (lassen, slijpen ..).
 • Brand/explosie bij werken in of in de nabijheid van explosieve atmosferen.
 • Verstikking en beknelling bij werken in besloten ruimtes zoals silo’s.
 • Valgevaar bij werken op grotere hoogte.
 • Aanraking met draaiende delen.


Hoe omgaan met deze gevaren?

 • Alleen door werknemers die daarvoor zijn opgeleid en bevoegd verklaard, de werkzaamheden laten uitvoeren.
 • Ik vraag indien nodig voorafgaand een werkvergunning aan bij de verantwoordelijke(n) en overleg met alle betrokkenen.
 • Ik pas de procedure voor vergrendelen, brandgevaarlijk werk, werken aan installaties, werken in besloten ruimtes en werken op hoogte toe.
 • Ik baken de werkzone af en plaats waarschuwingsborden.
 • Ik gebruik ladders alleen om me te verplaatsen of om gedurende korte tijd werkzaamheden te verrichten.
 • Ik maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ik lees steeds de voorschriften na in de veiligheids­procedures en instructies.