Gevaren

Werken in besloten ruimtes

zoals silo's, bunkers, weegbruggen, etc.

Ongevallen in besloten ruimtes kunnen ernstige zijn. De meeste ongevallen zijn te wijten aan een gebrek aan zuurstof, beknelling of de aanwezigheid van giftige of ontvlambare gassen.


Sommige slachtoffers probeerden iemand te redden zonder over de nodige kennis en uitrusting te beschikken.


Informatie, coördinatie en opleiding inzake werken in besloten ruimtes is van essentieel belang. Ga nooit een besloten ruimte in zonder geldige werkvergunning.

Ik vraag altijd eerst een vergunning aan en ik spreek mijn collega aan en maak praktische afspraken over het werk in een besloten ruimte.