In geval van een incident

Wat te doen bij ongeval of brand?

Bedrijfsongeval

  • Ik ga onmiddellijk naar de BHV-post of laat de BHV-er roepen, maar ik laat het slachtoffer niet alleen.
  • Bij een ongeval met een gevaarlijk stof neem ik zo nodig een veiligheidsinformatieblad mee voor externe medische hulp.
  • Ik rapporteer zo snel mogelijk aan de leidinggevende en bezorg hem het veiligheidsinformatieblad.
  • Ik verleen mijn medewerking aan het onderzoek van het ongeval.

Brand of explosie

  • Ik waarschuw onmiddellijk de BHV-ers, en anderen voor zover nodig.
  • De leidinggevende of BHV-er zal indien nodig de hulpdiensten  (laten) waarschuwen.
  • Ik leg de machine en de afzuiging stil.
  • Ik volg de bevelen van de BHV-er op.
  • Bij bevel tot evacuatie (mondeling bevel en/of ontruimingssignaal):

    - gebruik ik nooit de lift,

    - ga ik nooit terug in het gebouw,

    - ga ik naar de verzamelplaats en blijf ter plaatse.

​​​​​​​

Ik waarschuw onmiddellijk de BHV-ers.