Verbods- en waarschuwingsborden

Verboden te roken

Verboden mobiele telefoon te gebruiken

Verboden voor voetgangers

Vuur, open vlam en roken verboden

Verboden voor transport voertuigen

Verboden met water te blussen

Verboden aan te raken

Transport voertuigen

Elektrische spanning

Vallen door hoogteverschil

Schadelijke of irriterende stoffen

Bewegende onderdelen

Roterende onderdelen

Explosiegevaar

Preventie